• Telefoon: 0226 - 35 91 23 | Maandag - Vrijdag: 09:00 - 17:00

 

 

 

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Lindehof Hoogwoud 2018

 

Inhoudsopgave

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Lindehof Hoogwoud. 1

2018

1.Oprichting. 3

2.Doelstelling Statutair. 3

  1. Werving van geld. 3
  2. Beheer van vermogen. 3

5.Te verwachten werkzaamheden van de stichting. 3

  1. Bestuurssamenstelling. 4
  2. Vermelding op Internet. 4
  3. Vermogen van de instelling. 4

 

 

1.Oprichting

De stichting Vrienden van de Lindehof Hoogwoud is opgericht door een aantal vrijwilligers in de loop van 2017 en is statutair vastgelegd op 06-06-2017 bij de notariskantoor Actus te Heerhugowaard

RSIN/fiscaalnummer: 857645195

 

 

2.Doelstelling Statutair

De Stichting heeft als doel:

Stichting Vrienden van De Lindehof maakt zich sterk voor financiële ondersteuning van de verschillende soorten van opvang en activiteiten. De stichting wil graag steun verlenen aan bezoekers van het Wijksteunpunt in de ruimste zin van het woord, in die gevallen dat de Stichting van de Lindehof daarin niet kan voorzien kan een beroep worden gedaan op de Stichting Vrienden van De Lindehof. De financiële bijdrage zal ook worden aangewend voor bijzondere projecten en evenementen en het eventueel aanschaffen van materialen en eventuele uitstapjes.

 

De stichting beoogt het algemeen nut.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

 3. Werving van geld

De stichting tracht haar doel, het werven van geld voor extra ondersteuning aan de drie genoemde doelen, te bereiken door het houden van inzamelingen via projecten en activiteiten, als mede het organiseren van evenementen.

Ook zal de stichting zich inspannen tot het werven van donateurs, hetzij voor een eenmalige bijdrage hetzij voor een jaarlijkse donatie.

 

  1. Beheer van vermogen:

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het boekjaar.  De penningmeester doet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar verslag van alle baten en lasten op papier en stuurt deze naar alle bestuurders. Het bestuur maakt een jaarrekening op en een jaarverslag.

Het geld wat binnenkomt wordt na overleg met het bestuur besteed aan de doelen hierboven genoemd. Dit gaat ook in samenspraak met de bezoekers, begeleiders en coördinatoren van de dagbesteding en wijksteunpunt. De behoeften worden gepolst en uiteindelijk beslist het bestuur waaraan de gelden zullen worden besteed.

 

5.Te verwachten werkzaamheden van de stichting

Het werven van donateurs door middel van het benaderen van bezoekers en dorpsgenoten door middel van een brief met een folder.

Naamsbekendheid geven aan de stichting door plaatsing van artikel in de dorpsbladen.

Evenementen bezoeken en uitleg geven over de stichting, b.v. avonden die georganiseerd worden in het wijksteunpunt.

Op de jaarmarkt uitleg geven en folders verstrekken. Aanwezig zijn op de burendag.

Er wordt ook informatie over de stichting gegeven door vermelding op de website van De Lindehof, daar komt ook de financiële verantwoording te staan.

 

6. Bestuurssamenstelling

 

Dhr. Nicolaas Johannes Jacobus Maria Bosch, Plevier 15, 1715VZ Spanbroek, voorzitter

Dhr. Ate van der Zaag, Charles van der Nootstraat 37 1718 XS Hoogwoud, penningmeester

Mevr. Guda Tinie Leeuwenkamp-Bakker, Graaf Willemstraat 55 1718 BR Hoogwoud, bestuurder

Mevr. Geertruida Hendrika Maria Kramer van Alphen, Aardebaan 1 1716 WB Opmeer, bestuurder

 

Het emailadres van de stichting is: lindehofvrienden@gmail.com

Postadres: Charles van der Nootstraat 37, 1718XS Hoogwoud

 

7. Vermelding op Internet

Het wijksteunpunt heeft een website met vermelding van alle activiteiten en de vermelding van Vrienden van de Lindehof komt daarbij op de voorpagina, met een link naar de folder/beleidsplan, verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording

 

8. Vermogen van de instelling

De stichting keert geen beloning uit aan de bestuurders voor hun werkzaamheden.

 

Bij ontbinding van de stichting gaat het batig saldo naar een bestemming of instelling met een gelijksoortige doelstelling.