• Telefoon: 0226 - 35 91 23 | Maandag - Vrijdag: 09:00 - 17:00

Doelstelling

De vereniging heeft overeenkomstig artikel 2 van de statuten als doelstelling:
• het bevorderen van de harmonische ontwikkeling van de jeugd.
• het instand houden van onder toezichtstaande speeltuinen, speelgelegenheden en clubgebouwen in de Rivierenbuurt van de Gemeente Amsterdam.
• het organiseren van club en vakantie activiteiten.
• het organiseren van vrijetijds activiteiten voor in het bijzonder de bevolkingsgroepen met een inkomen van modaal of lager

Beloningsbeleid

• Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen salaris en er is geen vacatieregeling van toepassing. Uitsluitend gemaakte onkosten komen voor vergoeding in aanmerking.
• De in dienst zijnde speeltuinmedewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Welzijn.