• Telefoon: 0226 - 35 91 23 | Maandag - Vrijdag: 09:00 - 17:00

Stichting Vrienden van de Lindehof

Sinds mei 2017 is de Stichting Vrienden van de Lindehof in het leven geroepen waar wij heel blij mee zijn!

Stichting Vrienden van de Lindehof maakt zich sterk voor financiële ondersteuning van de verschillende
soorten van opvang en activiteiten.
De stichting wil graag steun verlenen aan bezoekers van het Wijksteunpunt in het ruimste zin van het woord, in die gevallen dat de Stichting van de Lindehof daar zelf niet in kan voorzien kan een beroep worden gedaan op de Stichting Vrienden van de Lindehof.
De financiële bijdrage zal worden aangewend voor bijzondere projecten en evenementen. Het aanschaffen van materialen en eventuele uitstapjes.

Bestuur Stichting Vrienden van de Lindehof:
 

Voorzitter:
Dhr. N. Bosch

Secretaris:
Mw. A. Bakker

Penningmeester:
Dhr. A. v/d/ Zaag

Bestuurslid:
Mw. G. Leeuwenkamp

Bestuurslid:
Mw. T. Kramer

De stichting heeft ANBI status

Bekijk hier het financieel overzicht van 2019 en 2020

Bekijk hier het financieel overzicht van 2021

Boekhouding 2022